Prof. Dr. Beril AkmanPROF. DR. BERİL AKMANİç Hastalıkları ve Nefroloji UzmanıBöbrek, Hipertansiyon, TransplantasyonMENÜ

KİŞİSEL VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE DAİR AÇIK ONAY METNİ

Dr. Beril AKMAN danışmanlığına başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metnini” ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. İnternet sitemizden, doktor takvimi sitesinden ve diğer sosyal medya araçlarından randevu alınması halinde, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istinası durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından dolayı Dr. Beril AKMAN hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Dr. Beril AKMAN’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Beril AKMAN tarafından hazırlanan kişisel verilerimin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum. Dr. Beril AKMAN tarafından hazırlanan aydınlatma metnini ve işbu onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan yukarıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Okudum, anladım, gereğinin yapılmasını arz ederim.

SİZDEN GELENLER
Tüm Yorumlar
RANDEVU TALEBİ FORMU
Prof. Dr. Beril AkmanProf. Dr. Beril Akmanİç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
0505 057 5356
Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından kullanılan çerezler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KVKK’nun 5. Maddesi kapsamında işlenmektedir. Devam etmeniz halinde Aydınlatma Metni içerisinde yer alan açıklamalar kapsamında ve sınırında kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiş sayılacaksınız. Detaylı bilgi için linke bakınız: AYDINLATMA METNİ