Prof. Dr. Beril AkmanPROF. DR. BERİL AKMANİç Hastalıkları ve Nefroloji UzmanıBöbrek, Hipertansiyon, TransplantasyonMENÜ

NEFROLOJİ NEDİR?

Nefroloji böbreklerin yapısı, işlevleri ve bunlarla ilişkili tüm durumları değerlendiren, bu durumlara dair tüm hastalıklara bakan, tanı ve tedavisini kapsayan bilim dalıdır.

Nefroloji Nedir?

Nefroloji Nedir?

Böbreklerin yapısı, işlevleri ve bunlarla ilişkili tüm durumları değerlendiren, bu durumlara dair tüm hastalıklara bakan, tanı ve tedavisini kapsayan bilim dalıdır.

Böbrek hastalıkları, hipertansiyon, böbrek nakli, sıvı elektrolit bozuklukları başta olmak üzere pekçok konu Nefrolojinin konusudur. Nefroloji çok geniş yelpazede hastayı değerlendirir, çünkü böbrekler tüm organların çalışmasını etkilediği gibi, pek çok organın çalışmasından da etkilenir.

Sistemik hastalıklar (Diyabet, romatizmal hastalıklar) Kalp-damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, onkolojik hastalıklar ve bunların ilaç tedavileri sırasında böbrek fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir ve Nefroloji tarafından takip gerekebilir.

Nefrolog nedir?

Nefrolog olmak için Tıp fakültesi eğitimi tamamlanıp mezun olunduktan sonra İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında eğitim alıp uzmanlık alınır ve sonrasında Nefroloji Bilim Dalında yan dal ihtisası yapılır. Dolayısıyla Nefroloji uzmanları aynı zamanda İç Hastalıkları uzmanıdır, çift ihtisaslıdır.

Nefroloji Ankara

Nefroloji Ankara içinde Prof. Dr. Beril Akman Başkent Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayarak doçentliğini almış ve 2008 yılından itibaren özel hastane bünyesinde yerli ve yabancı hastalara yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti vermiştir. 2019 yılından itibaren Profesörlük ünvanını alarak üniversite bünyesinde Ankara’da Nefroloji konusunda tıp öğrencilerinin eğitimini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Beril Akman Nefroloji Ankara özel muayenehane hizmeti sunmaktadır.

Nefroloji Ankara kliniğimizde her türlü tetkik imkanı mümkün olmakla birlikte, yüksek tansiyon ile ilgili son teknoloji cihazlar ile tetkikler yapılarak tansiyon hastalarının biyolojik ritmine uygun tedaviler düzenlenmektedir.

Nefroloji uzmanı ve Üroloji uzmanı arasındaki fark nedir?

Böbrek hastalığında Nefroloji ya da Üroloji olarak hangisine ilk başvurulması gerektiği sıkça sorulan bir sorudur. Nefroloji bölümü böbrek hastalığını tüm yönleri ile araştırır ve tıbbi tedavi ile takip eder.

Üroloji bölümü ise ağırlıklı olarak idrar yollarına ait tıkanıklıkları, tümörleri, mesane fonksiyon bozukluklarını ve erkek üreme sistemlerini değerlendirir ve çoğunlukla cerrahi tedavi uygular. Örneğin; böbrek tümörünün tanısını Nefroloji koyar ve böbrek işleyişini takip eder, Üroloji ise cerrahi ile tedavisini yapar ve cerrahi sonrasında nüks açısından takip eder.

Çoğu zaman Nefroloji ve Üroloji böbrek hastalığının tedavisinde birlikte çalışır. Üroloji hastayı cerrahi yönden değerlendirerek öncesinde Nefroloji kontrolü ve sonrasında böbrek çalışmasının takibi için destek ister.

Nefroloji ise bazı böbrek hastalıklarında tanı koyduktan sonra ihtiyaç varsa cerrahi yönden Üroloji desteği alır. Özellikle böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere hastanın Nefroloji ve Üroloji birlikte takibi gerekebilir.

Böbrek hastası nasıl olunur?

Böbreklerin süzme ünitesine nefron adı verilir. Her iki böbrekte yaklaşık olarak toplam 2 milyon nefron bulunur. Böbrek hastalıkları genellikle her iki böbreği de etkiler. Tek taraf böbrek operasyon ile alınır ise, diğer böbrek sağlıklı ise kendini büyüterek diğer böbreğin de yükünü üzerine alır ve fonksiyon kaybının daha az olmasını sağlar.

Eğer nefronların çoğu altta yatan böbrek hastalığından etkilenir ve hasarlanırsa, böbrek işleyişi bozulur ve böbrek hastalığı, hatta böbrek yetmezliği gelişir.

Böbrekler bilinen görevlerinin yanısıra pekçok başka göreve de sahiptirler.

Böbrek temel görevleri nelerdir?

 1. Vücut Sıvı Ve Elektrolit Dengesinin Korunması: Su, sodyum, potasyum, hidrojen, bikarbonat, kalsiyum, fosfor, magnezyum.
 2. Metabolik Artık Ürünlerin Atılımı: Üre, ürik asit, kreatinin
 3. İlaçlar, Toksinler ve Metabolitlerinin Detoksifikasyonu Atılımı.
 4. Ekstrasellüler Sıvı Hacmi Ve Kan Basıncının Hormonal Düzenlenmesi: Renin-anjiotensin sistemi, Renal prostaglandinler, Renal kallikrein-kinin sistemi
 5. Hormon Üretimi ve Metabolizmasına Katkı, D Vitamini Yapımı; Kan Üretimi: Eritropoietin, D vitamini.
 6. Peptit Hormonların Yıkımı: İnsülin, glukagon, parathormon, kalsitonin, büyüme hormonu.
 7. Küçük Molekül Ağırlıklı Proteinlerin Yıkımı: Hafif zincirler, beta2-mikroglobülin.
 8. Metabolik Etki: Glukoneogenez, lipid metabolizması.

Bu temel fonksiyonlar böbrek yetmezliğinin evresine göre gerçekleştirilemez ve bununla ilgili şikayetler ortaya çıkar.

Böbrek hastalığı sık görülen başka sık görülen hastalıklara eşlik edebilir ve tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu sebeple;

 • Diyabet hastalığı,
 • Hipertansiyon,
 • Kalp damar hastalığı,
 • Böbrek taşı,
 • Obesite,
 • Gut hastalığı,
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu,
 • Ailede böbrek hastalığı öyküsü,
 • 65 yaş üzerinde.

İse mutlaka Nefroloji bölümü tarafından kontrolü ve takibi önerilir.

SİZDEN GELENLER
Tüm Yorumlar
RANDEVU TALEBİ FORMU
Prof. Dr. Beril AkmanProf. Dr. Beril Akmanİç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
0505 057 5356
Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından kullanılan çerezler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KVKK’nun 5. Maddesi kapsamında işlenmektedir. Devam etmeniz halinde Aydınlatma Metni içerisinde yer alan açıklamalar kapsamında ve sınırında kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiş sayılacaksınız. Detaylı bilgi için linke bakınız: AYDINLATMA METNİ